Nedim Çakmak’ın 6000 sayfalık araştırmasının sonucunda ortaya çıkardığı “HÜSNÜYADİS HORTLADI” adlı kitapta Bülent Arınç’ın aile geçmişi ile ilgili ilginç bilgiler var. Bugün meclis başkanı olarak ülke siyasetinin önemli bir aktörü olan Bülent Arınç, 1930’da gerçekleşen Menemen’de katliamının baş mimarı Derviş Mehmet’in öz be öz torunu. Derviş Mehmet, Girit’te Yunan ve İngiliz askerleri tarafından eğitildikten sonra, Berrani tarikatının başına geçmiştir ve Menemen’de genç subay Kubilay’ın başını kesen kişidir. Ayrıca bu katliamı gerçekleştiren ve daha sonra idam edilen 187 kişinin torunları bugün siyaset ve ekonomi dünyasında üst mertebelerdeler. Tüm bunlar Hünüyadis Hortladı adlı kitapta belgeleriyle birlikte sunulmaktadır. Lütfen okuyun çünkü tarih bugüne ışık tutmaktadır…