kırmızı gece
kırmızı gece

Tutucu cinsel öğretinin belirleyici özelliği , toplumda cinsel arzunun bilinçaltına itilmesiyle , cinsel yaşamın garipsenmesi ve aşşağılanmasıdır.Cinsel gereksinimin geçici bir süre ya da yaşlılıktan dolayı zayıflaması dışında, sağlıklı bireyde doğal bir perhiz eğilimi yoktur. Günümüzde toplumsal düzendi cartı curtu derken tamamen gerici toplumsal düzeni benimsemiş bulunmaktayız. Cinsel yaşamdan verilen ödünler ne olursa olsun, egemen sınıfların cinsel yaşam ilkelerinden ne denli uzaklaşırsa uzaklaşsın, her gerici toplumsal ahlak ister istemez cinsel yaşamı yadsır ve hiçbir zaman gerici toplumun saptadığı sınırları aşan bir eylem görülmez , dolayısıyla ortaya çıka çıka ancak tutarsızlıklar ve saçmalıklar çıkar. Bizler neslimizi devam ettirmek için varız ve bu güçlü doğal iç güdü yokedilemez olsa olsa başka yöne saptırılabilir. Perhiz cinsel iç güdüyü bilinç altına iter ve perhizden bir sürü bağnazlık, gariplik, nefret ve düşsel sevgi yaşamı doğabilir.