Antik çağın özelliklerini birçok efsane ile yaşamak, sergilemek olasıdır… Hele tarihi zenginliklerle dolu Anadolu’da iseniz… Anadolu; bu özellikleri, nasılları, nedenleri incelemek isteyenlere doyumsuz kaynaklar sunar. Anadolu’nun geçmişini efsanelerle yaşamak, özümsemek, empati kurmak için antik eserleri gezmek, görmek, tanıtmak, korumak çağımız Anadolu insanının sorumluluğudur bence… Antik çağın insanlarının tanrı görüşlerini, yaşamlarına olan etkilerini, tanrı yaratışlarını, tanrının rollerini o insanlar gibi düşünebilmek önemli sanırım.12 000 kişilik tiyatro yaşamlarını, gladyatör yaşamlarını ve efsaneleri yorumlamak önemli olan… Tiyatrolarda kültürel, sanatsal temsiller yanında vahşi hayvan ya da iki insanın ölümüne kavgasını, ateşin, suyun, ışığın, asma, şarap gibi maddi objelerin önemi olduğunu yorumlamak gerekir… Her köşesinden bir antik kültür fışkırmakta yurdumuzun… Karınca kaderince insanlarımız, hiç olmazsa yörelerini incelemek, tanıtmak, korumak görevlerini üstlenmeli. Çağın mistik ve maddi yaşam öyküleri gizlidir efsanelerde. Ancak o çağı, o çağda yaşar gibi yorumlamak gerekir. Doğru olan tarih yorumu da bu olsa gerek

Efsane;eski çağlardan beri söylenegelen, doğa üstü varlıkları, olayları konu alan hayali öykü, söylence diye açıklanır. O çağdaki yaşam, düşünce ve gelenekleri içinde barındırır. İncelendiğinde, doğru yorumlandığında ne güzellikler bulunduğu ortaya çıkacaktır… Efsanelerde tanrıların gizemi, olağan üstülüğü, türlü görevleri vardır… Her ne kadar olağanüstü ve ölümsüz iseler de o günkü yaşamdan ayrı düşünülemez. Yağmur yağdırır, asma yetiştirir ve şarap yapar(semele ef.). Buluşlar, yenilikler tanrıların işidir. İnsanlara öğretirler. Birbirleriyle savaşırlar… Gezilip görüldüğünde, okunduğunda ya da dinlendiğinde bizi o çağın insanına götürür, o çağın yaşamına sürükler… Antalya yöresi de tarihi zenginliklerle dolu bir yöremiz… Doğal güzellikleri yanında, tarihi eserler insanı tarih öncesine taşıyor. Antalya Müzesi tarihi eserleri sergileyen zengin bir hazine… Aspedos, Side, Perge,Termesos, Olymmpos ve daha niceleri yörenin tarihi zenginliklerini gezip görebileceğimiz, o çağları yaşayabileceğimiz yerler… Yöre bir efsaneler yöresi…Dionysos Semele Efsanasi, Bekıs Efsanesi,Kadın Şair Bilitis Efsanesi, Er Pınarı Efsanesi,Olympos Yanartaş Efsanesi, Noel Baba Üç Kızlar Efsanesi yörenin efsane zenginlikleri… Gezip, görüp yaşamak gerek…