Dünyanın varoluşandan bugüne kadar birçok canlı türü gelip geçmiştir. Bunlar dünyanın doğal dengesidir. Ama bu olaylara insanoğlu girince, doğal dengeye müdahale etmekten başka birşey olmamaktadır.Şehirleşme, sanayileşme ve av, hayvanlarımızın yok olmasına neden olmaktadır. Dünya üzerinde 500’den fazla hayvan türü yok olmuştur.NESLİ TÜKENEN HAYVANLAR:
Anadolu Panteri(Pantherea Pardus Tulliana):

İran leoparı olarakta adlandırılan hayvan, Orta Doğu ve Batı Asya’da yaygın olarak bulunmaktaydı. Anadolu parsının şimdi de yaşadığı iddaa edilmekte olsada 30 yıl önce nesli tükenmiş olarak kabul edilmektedir. Anadolu panterinin son olarak 1974 yılında Ankara/Beypazarı‘nda vurularak nesline son verildiği kabul edilmiştir.Etobur olan Anadolu parsları, geyik, yaban keçisi, yaban domuzu, küçük memeliler ve kuşlar gibi hayvanlarla besleniyorlardı. 200-250 cm boyundaki Anadolu parsları, erkeklerde 45-70, dişilerde 35-50 kg arasında değişmektedir.Dinazorlar:

160 milyon yıl boyunca yaşamış olan Dinazorların, 65 milyon yıl önce yok olduklarına karar verilmiştir. 1000 civarında çeşidi var olmuş sanılan dinazorlar, otçul ve etçil olarak ikiye ayrılmışlardır.Nasıl yok oldukları ise tam olarak belli değildir çünkü ortada birçok iddaa vardır. Ama en ciddi iddaa, Nobel ödüllü Luis Alvarez ve oğlu jeolog Walter Alvarez’in ileri sürdüğü iddaa’dır; “10km çapında bir göktaşının Dünya’ya çarpması ile yok olmaları” iddaa’sıdır.Moa:

Dünyanın en büyük kuş türü olarak kabul edilen Maolar, Yeni Zelanda‘da yaşamışlardır. En büyük türü 3.7 metre boyunda olduğu kanıtlanan moanın, 230 kg olduğuda kanıtlanmıştır.Mamut:

Mamutların, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika‘da yaşadıkları düşünülmektedir.4,5 m boyunda, 8 ton ağırlığında olduğu düşünülen mamutların, uzun tüyleri ve 4 tane uzun dişleri bulunmaktadır.Tazmanya Kaplanı:

Tazmanya Kurdu, Avustralya‘ya özgü büyük bir etçil’dir. 20. yüzyılın sonlarında soyu tükenmiştir.Avrupalıların, Avustralya’yı işgal etmesi ile birçok hayvanın soyu tükenmiştir. Tazmanya Kaplanı’da o sıralarda tükenmiştir.Hazar Kaplanı(Panthera tigris virgata):


Berlin’de tutsak edilmiş bir hazar kaplanı

Pers Kaplanı, Hazar denizi etrafında, Türkiye‘de, Kafkasya’da İran, Türkmenistan, Afganistan’ın kuzey kesimlerinde ve Moğalistan bölgelerinde yaşamaktaydı.Bengal kaplanına benzeyen Hazar kaplanının, tüyleri sık, çizgileri soluk, kulakları, kısa ve küçük, iyi gelişmiş bir karın yelesi olan iri bir kaplandır.Türkiye’de en son 1970’de vurulan kaplan, 1970 yılında Rusya’da son olarak görüldü.Canlıların Yok Olmasını Sebep Olan Etkenler:
* Çevre Kirliliği* Küresel Isınma* Bilinçsiz Avlanma* Sulak Alanların Kurutulması* Doğal Yaşam Alanlarının Tahrip Edilmesi* Barajlar* Erozyon* Kimyasal Zirai İlaçlar